در تاریخ 29 اسفندماه سال1399 تنها بعد از 22 روز پس از افتتاح بیمارستان شهیدفکوری با توجه به امکانات منحصر به فرد و تخصصی و مدرن بیمارستان

نخستین جراحی پارکینسون در استان مازندران توسط دکتر سجاد شفیعی فلوشیپ جراحی مغز و اعصاب با موفقیت در این بیمارستان انجام گرفت.