ساعات ملاقات  بخش های بستری

همه روزه از ساعت 14 الی 16

 

 

 

ساعت ملاقات بخش ویژه

همه روزه  از ساعت 15 الی 16