حاج رمضانعلی فکوری جویباری متولد خردادماه سال 1329 در شهرستان جویبار هستند.

ایشان از خیرین بزرگ شهر جویبار و از بانیان طرح های کارآفرینی و خدکت به عموم مردم می.باشند.

بیمارستان بزرگ فوق تخصصی 220 تختخوابی شهیدفکوری جویبار به همت حاج رمضان فکوری جویباری و از محل اعتبارات غیردولتی در سال 1399 به بهره برداری رسید