درباره بیمارستان

بیمارستان شهید فکوری جویبار به منظور ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی به مردم عزیز استان مازندران ، استان های همجوار و همچنین تامین بخشی از نیازهای تشخیصی و درمانی کشور و توریست درمانی توسط حاج رمضانعلی فکوری جویباری در سال 1388 تآسیس گردید. با یاری خداوند متعال، مراحل تامین  و نصب تجهیزات مورد نی ... ...
بیمارستان شهید فکوری
120+
دکتر
750+
کادر پزشکی
1500+
کارمند
5000+
بیمار راضی

بیمه ها و سازمان ها

بیمارستان طرف قرارداد با بیمه های تامین اجتماعی و
بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان شهید فکوری جویبا