بخش VIP  با کلیه امکانات رفاهی (مبلمان ، پخت و پز و تخت) جهت آسایش هر چه بیشتر  همراهان بیمار در نظر گرفته است .