دکتر شیوا رحیمی پطرودی

جراح و متخصص زنان و زایمان