معلم شهید شعبانعلی فکوری جویباری به واسطه خصایص ارزشمند انسانی ملقب به چمران مازندران بودند.

ایشان در تاریخ دوازدهم تیرماه سال 1365 در عملیات کربلای یک به فیض شهادت نائل آمدند.

بیمارستان شهید فکوری جویبار توسط برادر بزرگوار شهید فکوری حاج رمضانعلی فکوری جویباری مزین به نام این شهید بزرگ مرتبه شده است و  با عنایات خداوند متعال هدف والای خدمت به خلق و صیانت از ارزشهای انسانی را در مسیر درمانی ادامه خواهد داد.