بیمارستان شهید فکوری جویبار به لحاظ کیفیت درمانی از پزشکان حاذق و نخبه که تجربیات زیاد و کارنامه بسیار مثبت در حیطه درمانی دارند بهره می برد.

 

این بیمارستان با ایجاد فضایی آرام و وسیع نسبت مراجع به فضای درمان را رعایت نموده و به لحاظ بصری و رفاهی در درجه بالای کیفی قرار دارد.

 

درمانگاه بیمارستان شهید فکوری تخصصی و فوق تخصصی می باشد که در محیطی آرام و بدون هرج و مرج فضای مساعدی برای بیماران و مراجعین فراهم آورده است.

 

بخش های رویال بیمارستان با امکان اراِِیه خدمات در سوییت های مجهز و پرستار علاوه بر ارایه خدمات درمانی آسایش همراه و بیمار را نیز لحاظ نموده است.

 

خدمات رفاهی پس از زایمان در محیط رویال و تزیین  شده طبق سفارش و سلیقه  مراجعین خاطره خوبی را در روزهای شاد  تولد نوزاد  در ذهن پدر و مادر ماندگار خواهد کرد.