منشور اخلاقی بیمارستان

 

کارکنان این بیمارستان ، خود را متعهد بلکه مفتخر به خدمت صادقانه به مردم دانسته و ایمان دارند که رضای خالق وابسته به رضای مخلوق است.

کوشش در به کارگیری و استفاده بهینه از فن آوریهای جدید و آماده سازی فضای مناسب به منظور ارائه خدمات مطلوب و ارزنده به مشتریان جزو اولویت های این مرکز است.

 

صمیمیت و خوشرویی تواٌم با برخورد مسئولانه نسبت به مراجعین پاسخگو بودن در مقابل عملکرد وظیفه همه ماست.تلاش در جهت ارائه خدمت با کیفیت مطلوب ، درمان صحیح و به موقع بیماران و تلاش در جهت جلب رضایت آنها هدف ماست.

 

وقت شناسی ، نظم و آراستگی ظاهری ، رعایت نزاکت و احترام نسبت به بیمار وظیفه دیگر ماست.

 

موفقیت ما در گرو کار گروهی بوده و ارتقاء مستمر کیفیت و توسعه همه جانبه هدف ماست.

 

این مرکز باور دارد که مشتریان داوران نهایی کیفیت خدمات و دلیل بقاء هر سازمانی می باشند بنابراین در جهت حفظ و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات و نهایت رضایت بیماران تلاش مستمر خواهیم نمود