همکف|:

پذیرش اورژانس / مرکز تصویربرداری (MRI-سی تی اسکن - سونوگرافی- ماموگرافی - تست سنجش تراکم استخوان - رادیولوژی ) /آزمایشگاه

 

طبقه اول:

درمانگاه تخصصی - مرکز اسکوپی (اندوسکوپی -کولونوسکوپی- برونکوسکوپی )

 

طبقه دوم:

زایشگاه - اتاق عمل - IT-ICU

 

طبقه سوم:

اتاق عمل قلب - آنژیوگرافی -دفتر پرستاری - post ccu

 

طبقه چهارم:

بستری بخش جراحی

 

طبقه پنجم:

بستری

 

طبقه ششم:

بستری رویال - اداری