دکتر حميدرضا شيرزادی

متخصص قلب و عروق

دکتر سیروس اردلانی

جراح قلب و عروق

دکتر سیده اعظم عمادی

متخصص کلینیکال و پاتولوژی

دکتر حسین زارعی

متخصص قلب و عروق

دکتر عسگر قربانی

جراح مغز و اعصاب

دکتر موسی علی محمدی

متخصص قلب و عروق

دکتر شیوا رحیمی پطرودی

جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر ارینب غفاری خنکدار

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر امین شاهمرادی

متخصص قلب و عروق

دکتر فاطمه احمدی

متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر سید امیرهومن قریشی

متخصص قلب و عروق

دکتر ولي اله حبيبي

جراح قلب و عروق

دکتر محمود حسین طلوعی

جراح و متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر صفا العسیری

متخصص زنان و زایمان

مشاوره رایگان دریافت کنید تماس با 01142640000