بخش CSSD  با بکارگیری آخرین متدها و روشهای گندزدایی و استریلیزاسیون توسط دستگاههای مدرن روز دنیا شامل تجهیزات اتوکلاوهای بخار استیل کو- اتوکلاو پلاسما استیل کو – دستگاه ست شور استیل کو _دستگاه سیلر- اتیلن اکساید جهت بالا بردن ایمنی جراحی ها