بخش تصویربرداری:
به مساحت حدودا  1000 متر مربع با کاملترین و به روزترین (2020) تجهیزات از کمپانی های معتبر کشورهای آلمان،فرانسه،ایتالیا و کره جنوبی شامل MRI ( تنها مرکز در استان مازندران و استان های همجوار  با قابلیت انجام MRI قلبی) سی تی اسکن، سنجش تراکم استخوان، رادیولوژی دیجیتال ، آندوسکوپی ، کلونسکوپی ، دستگاه ماموگرافی، الکتروکاردیوگرافی ، سونوگرافی دیجیتال و پرتابل بدون هیچگونه محدودیتی (وزن) می باشد.