بخش های اداری:

بخش های درمانی:

خدمات درمانگاه و پلی کلینیک:

خدمات پاراکلینیک بیمارستان:

ترخیص، بیمه گری، مدارک پزشکی، انبار کالا، مددکاری، تغذیه، تجهیزات پزشکی، پذیرش بستری و سرپایی ، صندوق ، امور مالی ، واحد آموزش ، سایت بیمارستان ، کتابخانه ، دفتر پرستاری، ریاست، مدیریت ، مدیر خدمات پرستاری و مامایی ، امور اداری ، بهبود کیفیت و ایمنی بیمار، رسیدگی به شکایات ، حراست ، فناوری اطلاعات

بخش های داخلی، جراحی، جراحی قلب ،زنان، انکولوژی، اطفال و نوزادان ، اطاق عمل، بلوک زایمان  ICU، ICU OH، CCU، PCCU، VIP، اورژانس، دیالیز، تالاسمی، کلینیک ویژه ، روانپزشکی

کلینیک های داخلی ، عفونی ، قلب و عروق، جراحی عمومی، بیهوشی، اطفال و نوزادان، چشم پزشکی ، مامایی، جراحی زنان و زایمان ، ارولوژی ، پوست، جراحی مغز و اعصاب، دندانپزشکی ( ارتودنسی ) ، داخلی مغز و اعصاب، تغذیه ، اعصاب و روان ، گوش و حلق و بینی

آندوسكوپي، کلونوسکوپی ، آزمايشگاه ،  پاتوبيولوژي، راديولوژي، سونوگرافي، ماموگرافی ،  فيزيوتراپي (بستري)، داروخانه (بستري)، اكوكارديوگرافي، الكتروكارديوگرافي، هولتر ریتم و فشار خون ، تست ورزش ، اپتومتري، تزريقات و سرم تراپی ،  سي‌تي‌اسكن ، پاپ اسمیر