آدرس : مازندران، شهرستان جویبار ، بلوار دکتر ورداسبی  ،بیمارستان شهید فکوری

کدپستی: 4771783481

تلفن گویا: 01142640000

دفتر پرستاری:   01142642424

فکس : 01142642175

اینستاگرام : fakouri hospital

مشاوره با متخصصین مرکز:  پس از هماهنگی با  09396138410  متخصصین با شما تماس خواهند گرفت .

ارتباط از طریق فضای مجازی بصورت 24 ساعته:  09396138410  

رزرو ملاقات: