دپارتمان قلب و عروق شامل :

  • با به روز ترین و مجهزترین تجهیزات جهت انجام جراحی قلب و عروق ، جراحی و اینترونشن عروق محیطی ، اینترونشنال کاردیولوژی ، داخلی قلب و عروق ، قلب اطفال ، الکترو فیزیولوژی ، اکوکاردیوگرافی و بخشهای تحت نظارت بخش قلب و عروق
  • شامل بخش آنژیوگرافی دارای بروز ترین دستگاه آنژیوگرافی (2020) ساخت کمپانی زیمنس آلمان و سونوگرافی پرتابل
  • شامل اتاق عمل جراحی قلب دارای 2 اتاق جهت عمل جراحی قلب و قسمت ICU -OH دارای  5تخت ویژه و 1 تخت اتاق ایزوله
  • شامل بخش CCU دارای ۸ تخت ویژه ،یک اتاق ایزوله و یک اتاق خصوصی

شامل بخش POST CCU شامل 7 اتاق بستری و یک اتاق ایزوله