آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی شامل بخش های پاتولوژی، هماتولوژی، بیوشیمی اختصاصی، سرولوژی، ایمونولوژی، هورمون شناسی، میکروب شناسی، آنالیز ادرار و انگل شناسی، بانک خون با تجهیزات  پیشرفته و تکنولو‍‍ژی روز دنیا مانند ADL، هماتولوژی آنالایزر، هورمون وایداس، سل کانترCBC