لطفا برای نوبت گیری با شماره 01142647777 تماس بگیرید.

  

 

دکتر سجاد شفیعی

  فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب و استروتاکسی و فانکشنال مغز و اعصاب

 

دکتر امیر امینی نوائی

  متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

دوشنبه

10

پنجشنبه

ساعت 9/30

دکتر مهدی باری

  متخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)

 

 

 

 

دکتر رضایی
جراح عمومی

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 11

 

خانم دکتر خداپرست

  داخلی مغز و اعصاب

 

شنبه

ساعت 9

 

دکتر عاقلی

   داخلی و مغز و اعصاب

 

دوشنبه 

ساعت 9/30

 

خانم دکتر طیبی

  متخصص عفونی

 

شنبه ودوشنبه ساعت 8
 

خانم دکترمونا نصوحی

 عفونی

 

شنبه-یکشنبه-دوشنبه- پنجشنبه

ساعت 10

 

 

دکتر عیسی بزرگ زاده

ارتوپد- جراح استخوان و مفاصل

 

 

دوشنبه

ساعت 9

 

 

خانم دکتر عاطفه موسوی

  زنان

 

سه شنبه

ساعت 9

 

 

خانم دکتر بنفشه قریشی

  زنان

 

سه شنبه

ساعت 10

 

 

 

  

 
 

 

دکتر مصطفی عشریه

  داخلی

  اندوسکوپی و کولونوسکوپی

شنبه و یکشنبه

ساعت 9/30

 

 

دکتر فرهاد احمدی پور

  داخلی

  اندوسکوپی

 

سه شنبه

ساعت 9/30

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر شهروز اولادی

  اطفال

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 8

 

دکتر مدبری

طب فیزیکی